Välkommen till Composite Design
.
 
 
Composite Design är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av konstruktion och prototyptillverkning i fiberarmerade härdplaster, företrädesvis kol- och glasfiber.
 
Företagets lokaler inrymmer all nödvändig utrustning för vacuuminjecering, RTM-teknik, bakning i autoklav, strukturell limning och kantbearbetning.
 
Några exempel på hur kolfiber kan optimera en produkt hittar du här
 
Webbplasen är optimerad för 1024 x 768 och IE5+