Kompositer - material i samverkan
 
Kompositer är en kombination av minst två material som samverkar för att ge unika egenskaper i strukturella applikationer.
 
Ett enkelt exempel på detta kan vara armerad betong.
 
Den typ av komposit vi arbetar med är fiberarmerade härdplaster, i huvudsak kolfiberarmerad epoxi, polyester eller glasfiber.
   
Kolfiber är ett organiskt material med en mängd olika företräden som ger mycket goda hållfasthets- och styvhetsegenskaper, framförallt i lättviktssammanhang.
 
Vid samma vikt har kolfiber ungefär fyra gånger så stor hållfasthet som högvärdigt stål (se diagram nedan).
 
Materialet är miljövänligt så till vida att det ger lätta konstruktioner med lägre energiförbrukning, mindre friktion mm.
   
   
Specifik Draghållfasthet Densitet 
UD-laminat 60 vol% fiber
   
Specifik styvhet
UD-laminat

Densitet: 1/5 av stål

Draghållfasthet: 4 ggr stakare än stål

Längdutvidgning: 1/5 av stål

— Extremt god kemikalieresistens

— Elektriskt ledande

— Röntgentransparent

— Mer utmattningståligt än fjäderstål